วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ One Faculty One MoU ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ Strathclyde Business School , University of Strathclyde ประเทศสก็อตแลนด์ ณ เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด์

1 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและคณะ ร่วมเดินทางไปเยือน Strathclyde Business School , University of Strathclyde ประเทศสก็อตแลนด์ ณ เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Strathclyde Business School , University of Strathclyde ประเทศสก็อตแลนด์ ภายใต้โครงการ One Faculty One MoU ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 เพื่อกระตุ้น ผลักดันและส่งเสริมให้ส่วนงานได้ริเริ่มและเพิ่มพูนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคู่พันธมิตรที่มีอยู่เดิมในต่างประเทศ เพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานวิจัย และการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ คณะเดินทางจากวิทยาลัยฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร Professor David Hillier, Associate Principal and Executive Dean รวมถึงคณาจารย์และผู้ประสานงานจาก Strathclyde Business School ได้แก่ Professor Ian Wooton, Emeritus Professor of Economics, Professor Matthew Revie, Head of Department, Ms. Helen Templar, Head of International Partnerships และทีมงาน และมีโอกาสเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยการเยือนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเจรจาหารือเรื่องความคืบหน้าของโครงการหลักสูตรปริญญาคู่ Double Degree Program 1+1ในระดับปริญญาโท และ 2+2 ในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ และหารือความร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคต เช่น โครงการ Study Abroad, Student Exchange และ Academics Staff Exchange เป็นต้น
แกลลอรี่