ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก I-Shou University, Taiwan

13 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Roger C.Y. Chen อธิการบดี I-Shou University, Taiwan ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มช. กับ I-Shou University ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
แกลลอรี่