ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5

1 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#CMUCare
#ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นควันกับมช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU

แกลลอรี่