ร่วมงานการแข่งขันการ คัดลายมืออักษรเทวนาครี และการประกวดการแต่งกายชุดอินเดีย

9 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

   รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานการแข่งขันการ คัดลายมืออักษรเทวนาครี และการประกวดการแต่งกายชุดอินเดีย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในการแข่งขันดังกล่าว กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ร่วมกับ คุณมนตรี สิงห์สกุล ประธานชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ คุณรันจิต ซิงห์ ที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณจรัญยิต ซิงห์ ศาสนาจารย์ คุรุทวารา สิงห์สภา จังหวัดเชียงใหม่ คุณนกดัง จามีร์ และคุณอมัง จามีร์

    การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สาขาวิชาบาลี สันสกฤต และฮินดี คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งการแข่งขันประกวดคัดลายมือในครั้งนี้ นับเป็นการจัดการแข่งขันในครั้งที่ 7 และการประกวดการแต่งกายชุดอินเดีย เป็นการจัดการประกวดเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษาคณะต่างๆ ใน มหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคัดลายมือ คือ นางสาวสิรินาท กันธวงศ์ และผู้ชนะเลิศ การแต่งการในชุดอินเดีย คือ นางสาวเจสิตา สนเจริญ ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหนังสือภายใต้โครงการ The Initiative “Bharat Ek Parichay” (knowing India) – Sharing Knowledge with world ในเฟสที่ 2 ให้กับศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร. ปัทมา สว่างศรี รองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว

แกลลอรี่