อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น

21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

Ms.BUNYACHON PHONDI
Ms.ARADCHAPORN SRICHEN
Ms.NANTHICHA DANMATAM
Mr.RONNACHAI TIPO
Mr.CHITSANUPONG PHROMMA
Assist.Prof. SATIT PHIYANALINMAT
ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น JST ภายใต้โครงการ Sakura Science Program 2020โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก Hanoi University of Technology ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ คณะวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ Toyama University โดยได้เข้าพบท่านอธิการบดี Prof. Dr. Saito Shigeru ร่วมทำกิจกรรม การฟังบรรยาย การสาธิต การปฏิบัติการ และการแข่งขันทักษะทางด้านวัสดุศาสตร์ และศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณนงคราญ ไชยวงค์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 5 ก.พ. 2563 ที่เมือง Toyama ประเทศญี่ปุ่น

ภาพและข้อมูล โดย ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
แกลลอรี่