มช. ติดอันดับ 301-350 ของ Times Higher Education Asia University Rankings 2021

22 มิถุนายน 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย

Times Higher Education Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2021 ปรากฏผลสำคัญ ดังนี้
5 อันดับแรกของเอเชีย : 1. Tsinghua University, 2. Peking University, 3. National University of Singapore, 4. University of Hong Kong และ 5. The Hong Kong University of Science and Technology
ในส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเอเชีย ได้แก่ อันดับ 130 Mahidol University อันดับ 187 Mae Fah Luang University อันดับ 194 Chulalongkorn University อันดับ 201-250 King Mongkut’s University of Technology Thonburi อันดับ 351-400 Chiang Mai University, Khon Kaen University, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang และ Suranaree University of Technology และ อันดับ 401+ Burapha University, Kasetsart University, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Mahasarakham University, Naresuan University, Prince of Songkla University, Silpakorn University, Srinakharinwirot University และ Thammasat University
โดยมีตัวชี้วัดประกอบด้วย 1) Teaching (25%) 2) Research (30%) 3) Citations (30%) 4) International Outlook (7.5%) และ 5) Industry Income จากคะแนนเต็ม (Overall 100%)
แกลลอรี่