คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

21 เมษายน 2565

คณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์) เลขที่ตำแหน่ง S4320015 สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อัตราจ้างเดือนละ 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565


ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32363

ไฟล์แนบ