รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

28 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวรัญญู โคกพูน ผู้อำนวยการเขตเชียงใหม่ นางสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายเสกสรร ประดิษฐ์ชัย หัวหน้าธนกิจ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท ให้แก่ นายพงศ์ภัค ปิงแก้ว ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ และนางสาวรสิตา กงล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรองหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566


รายละเอียดประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่