ประกาศ มช. เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

18 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่