มช. มอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL ป้องกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษา

8 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL ป้องกันโควิด-19 ให้นักศึกษากว่า 40,000 คน สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพมอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL สำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมมอบฯ ซึ่งม นายกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ เป็นผู้แทนนักศึกษามารับมอบ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบให้กับนักศึกษาเป็นหน้ากากแบบ Envi Mask+หน้ากากผ้าสปันบอนด์ กระดาษแบบ Non-Woven และใช้แผ่นกรองอากาศ High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA) ที่มีคุณภาพสูง สามารถป้องกันฝุ่นละออง เชื้อโรค แบคทีเรีย ป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก ได้ผ่านการทดสอบจากเครื่องมือ OHSAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
หน้ากากนี้เป็นหน้ากากอนามัย 4 ชั้น มีคุณสมบัติสามารถป้องกันสารคัดหลั่งจากการไอ จาม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 80% อีกทั้งยังสามารถทำการซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ วิธีล้างทำความสะอาดหน้ากากอนามัย โดยล้างด้วยน้ำสบู่ ลูบเบาๆ หรือฉีดล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70% แล้วล้างน้ำสะอาด ไม่ต้องขยี้ ผึ่งให้แห้ง หรือเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศา จากนั้นนำไปเก็บในถุงสะอาด


การผลิตหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ "หน้ากากของประชาชน เพื่อประชาชน MASK 4 ALL" เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นใช้งานมากที่สุด รวมถึงประชาชนที่มีความเสีี่ยงต่อเชื้อโควิด-19 และฝุ่นควัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหน้ากากอนามัย MARK 4 ALL ให้แก่ โรงพยาบาล 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อีกด้วย

แกลลอรี่