การเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

12 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยสังคม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา" ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรหลากหลายสาขาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันมุมมองความรู้ ในเรื่องการดูแลสุขภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม จับตาสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในจีนและไทย ผลกระทบและช่องทางการสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อพลิกฟื้นลมหายใจของการท่องเที่ยวในพื้นที่อารยธรรมล้านนา 
แกลลอรี่