วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Thai Cooking Class ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การทำอาหารไทย

12 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Thai Cooking Class ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การทำอาหารไทย
ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Thai Cooking Class กิจกรรมอบเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำอาหารไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำอาหารไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติและสอนให้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการประกอบอาหารไทย รวมถึงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยไปเผยแพร่ในประเทศตนเอง ในกิจกรรมได้ให้นักศึกษาต่างชาติประกอบอาหารอย่างน้อย 3 เมนู เช่น ข้าวซอย ผัดไทย ต้มยำกุ้ง เป็นต้น โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 51 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 6 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 14 คน คณะมนุษยศาสตร์ 7 คน คณะสังคมศาสตร์ 4 คน คณะรัฐศาสตร์ฯ 1 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 5 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน แบ่งตามสัญชาติ ได้แก่ ชาวไทย 18 คน ชาวเมียนมาร์ 14 คน ชาวอเมริกัน 2 คน และชาวจีน 5 คน ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ วิทนายาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่