ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

18 ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่