แนวทางช่วยอาจารย์ในการจัดสอบ Online โดยใช้รูปแบบของ “Online Exam Checklist”

22 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือ TLIC ได้จัดทำรายการสิ่งที่ควรทำ  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับช่วยอาจารย์ในการจัดสอบ Online ในรูปแบบของ Checklist โดยรายการครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้

  • การใช้ Moodle Quiz ในการทำข้อสอบ
  • การใช้ Zoom Meeting ในการคุมสอบ
  • การใช้ Safe Exam Browser เพื่อลดโอกาสทุจริตขณะสอบ 


เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://tlic.cmu.ac.th/online-exam-checklist/

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่   https://line.me/R/ti/p/@475qsxvj
หรือ tlic@cmu.ac.th

ข้อมูลโดย : ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่