วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ “เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ” กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ “เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ” กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งลงนามโดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานจากสถาบันรางฯ รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล, และผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 15.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1

ทั้งนี้ คณะทำงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ยังได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผนึกความร่วมมือด้านระบบราง และหารือรายละเอียดขอบเขตความร่วมมือของโครงการ “เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ” ในเวลาประมาณ 16.30 น. ณ ห้องประชุม ICB1313 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่