มช. พร้อมดูแลสุขภาพกายใจนักศึกษา ด้วยบริการทางการแพทย์ครบครัน ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย

28 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในสถานศึกษาแห่งภูมิภาคที่มีนักศึกษาและบุคลากรเป็นจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและใจของชาว มช. มาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายในการส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ทั้งสนามกีฬาประเภทต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย รวมไปถึงศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Health Center)” หรือที่รู้จักกันอย่างติดปากว่า “คลินิกไผ่ล้อม”

          ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Health Center) ประกอบไปด้วยบริการทางการแพทย์ คลินิกทางการแพทย์ โดยคณะแพทยศาสตร์ คลินิกกายภาพบำบัด การนวดไทย กิจกรรมบำบัดส่งเสริมสุขภาพ จากศูนย์สุขภาพพร้อม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ คลินิกทันตกรรมพิเศษ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการทันตกรรม ซึ่งให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางมาตรฐานระดับสากล จากคณาจารย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร้านขายยา และห้องเรียนสำหรับนักศึกษาทางคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฝั่งสวนสัก ให้สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

           สามารถติดตามเวลาเปิด - ปิดของแต่ละบริการได้ที่ เพจศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - CMU Health Center (https://www.facebook.com/CMUHealthCenter/)
นอกจากนี้ ศูนย์สุขใจ (CMU Minds) ยังเป็นอีกหนึ่งในบริการที่อยู่ภายในศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจรักษาและคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้แก่นักศึกษา และบุคลากร โดยเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ได้แก่ แบบวัดพลังใจ แบบประเมินความเครียด แบบสำรวจตนเอง ช่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเข้ารับบริการการให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยาโดยตรง ท่ามกลางสภาวะสังคม และการแบกรับเรื่องราวในชีวิตแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนพูดคุยและระบายความวิตกกังวล รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้จะช่วยผ่อนคลาย และบรรเทาความกังวลใจได้เป็นอย่างดี

          หากต้องการคนรับฟังหรือปรึกษาปัญหาทางใจ สามารถติดต่อทางเพจ CMU Minds-CMU Mental Health Center (https://www.facebook.com/CMUMinds/) หรือโทร 053-944988 เปิดบริการให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 / วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

แกลลอรี่