STeP นำทัพนักศึกษา มช. กวาดรางวัล APEC Regional Youth Symposium คว้าชัยชนะแบบจัดเต็มในรอบการแข่งขันระดับประเทศ

6 กันยายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำทัพตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ทีม ผู้ชนะการแข่งขัน APEC Regional Youth Symposium รอบภาคเหนือ สู้ศึกระดับประเทศอย่างเข้มข้นแบบ 4 วัน 3 คืน ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการแข่งขันเสนอโมเดลไอเดียพัฒนาพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าแข่งขันทั้ง 15 ทีม ทั่วทุกภูมิภาค ได้ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคจากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สรุปผลการแข่งขัน ทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าชัยชนะ 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ทีม Phenocov+
    นำเสนอสเปรย์ฉีดช่องปากและลำคอจากของเหลือทางการเกษตรในภาคเหนือ เพื่อลดการสัมผัสกับเชื้อไวรัสและลดการอักเสบจากมลภาวะ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Foodprompt
    นำเสนอผลงานแพลตฟอร์มสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง บูรณาการโภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

  • และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของทีมจากมหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอผลงาน “BIOPOT” กระถางต้นไม้รักษ์โลก

สำหรับกิจกรรมโครงการ APEC Regional Youth Symposium จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน โดยหลังจากนี้จะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนเพื่อไปนำเสนอต่อผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงปลายปี 2565

แกลลอรี่