โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน

21 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้ ( เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZeneca ) 2,000 รายต่อวัน

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 - 14.00 น.

** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ **
--------------------------------
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)
--------------------------------

ประกาศวันที่ 21 ต.ค. 2564
แกลลอรี่