วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Loy Krathong Festival กิจกรรมวันลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา

7 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Loy Krathong Festival กิจกรรมวันลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาภายใต้โครงการการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นเทศกาลช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษานานาชาติได้ทำโคมยี่เป็งหรือโคมไฟของชาวล้านนาและทำกระทงในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 56 คน
แกลลอรี่