ขั้นตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจากคะแนนสอบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขั้นตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจากคะแนนสอบโดยสังเขป การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota (การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรวมคะแนนฯ
https://cmu.to/TCAS2Quota

ศึกษาประกาศ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota เพิ่มเติม
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

แกลลอรี่