คณะเภสัชศาสตร์จัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

3 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเภสัชศาสตร์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตและมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดได้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้สำหรับใช้ในคณะฯ ขึ้นเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยได้นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไปไว้ในจุดต่าง ๆ ดังนี้

1. ทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 จุด (ด้านหน้าและด้านข้าง)
2. ทางเข้าอาคาร 1
3. ทางเข้าอาคาร 3 ด้านหลัง (ข้างลิฟท์)
4. ทางเข้าอาคารยาฉีด
5. ทางเข้าร้านยา จำนวน 2 จุด
6. ทางเข้าโรงอาหาร จำนวน 3 จุด
7. ทางเข้าอาคาร 1 ด้านข้างสวนสมุนไพร (ข้างหน่วยพัสดุ)
8. หอพักนักศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 จุด
9.ห้องปฏิบัติการเภสัชเวช 1 จุด
10.ห้องปฏิบัติการเคมี 1 จุด
11. ห้องพุทธชาด 1 จุด
12.ห้องปฏิบัติการยาเม็ด 1 จุด
13.ห้องปฏิบัติการยาน้ำ 1 จุด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน ,อาจารย์ดร.ภญ.อารยา ไรวา ,อาจารย์ ดร.ภก.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา และนักศึกษา รวมทั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแอลอฮอล์เจลล้างมือครั้งนี้
แกลลอรี่