ขอระงับการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

28 มีนาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขอระงับการขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว

สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รายงานตัวฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รหัส 66) ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการขอทำบัตรนักศึกษาได้ในทุกช่องทาง

นักศึกษาสามารถใช้ Virtual Card ใน CMU Mobile App เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

แกลลอรี่