วันบริจาคโลหิตโลกนี้ว่า " ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤต "

10 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ในแต่ละวันที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้บริการผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่เข้ามารับการรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โลหิต เฉลี่ยต่อวันประมาณ 70 ถุง โดยในสถานการณ์ปกติ มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 30-40 รายต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้โลหิตอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 นี้ มีผู้มาบริจาคโลหิตแต่ละวันลดน้อยลง โดยมีไม่ถึง 20 รายต่อวัน ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลนโลหิตที่ใช้สำหรับบริการและรักษาผู้ที่เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บอย่างรุนแรง จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความติดขัดและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรักษา เพราะไม่มีโลหิตที่ใช้เตรียมสำหรับการผ่าตัด
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้จัดที่จอดรถ สำหรับผู้มาบริจาคโลหิต ไว้ ณ บริเวณด้านข้างของอาคารศรีพัฒน์ฝั่งด้านคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสามารถบริจาคได้ระหว่างเวลา 08:30 -16:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และเนื่องด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็น " วันผู้บริจาคโลหิตโลก " จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ตามคำขวัญที่องค์การอนามัยโลกให้ไว้ในวันบริจาคโลหิตโลกนี้ว่า
" ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤต "

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3g9wtSJ
Youtube : https://bit.ly/3ixl4hg
Line @MedCMU : https://bit.ly/3gqZ8BE
Blockdit : https://bit.ly/2SlXMA8
Twitter : https://bit.ly/2SfBRLf
Telegram : https://bit.ly/3izit6q
Facebook : https://bit.ly/3wfINGM
Instagram : https://bit.ly/35291Rc

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19 #ให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤต #ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่