ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

7 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  หมดเขตวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รายละเอียดประกาศรับสมัครใน QR Code ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stri.cmu.ac.th

					
แกลลอรี่