นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

16 พฤศจิกายน 2566

คณะสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มช. จำนวน 4 คน ได้แก่ Mr.Sat Htoon Lynn จากสาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาวเยาวลักษณ์ หอมคง นางสาวชนนิกานต์ พาหะริ และนางสาวฟัดลียะห์ สาแม จากสาขาอาเซียนศึกษา เดินทางตามโครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023 ศึกษาหาประสบการณ์ในหัวข้อ ‘Yogyakarta: Home to Diversity’ ภายใต้ความร่วมมือกับ Universitas Gadjah Mada ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
.
ทั้งนี้นักศึกษาได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
*** We visited Gadjah Mada University and were accorded a warm welcome by Dr. Eng Ir. Laretna Trisnantari Adhisakti, Lecturer and Coordinator Faculty of engineering, Gadjah Mada University, and Ms. Alfatika Aunurilla Dini, Head of the international Affairs office. We express our appreciation for the hospitality extended to us during the visit, and to extend collaboration beyond the currently ongoing activities to strengthen partnership between both universities, particularly in relation to exchange programs for students. And there was a lecture about Batik textiles in Yogyakarta including the histories , businesses and awards. In addition, we were discussed and exchanged the knowledge on that topic as well.
The visit took place on 2nd November 2023.
.
**โปรดติดตาม การเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ณ ต่างแดน ของนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้ที่กิจกรรม “เวทีสาธารณะ (SHOW & SHARE)” ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ คณะสังคมศาสตร์ อย่าลืมติดตามกำหนดการจากคณะฯ กันนะคะ^^
#SOCCMU #วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #ASEANTravellingProject2023
แกลลอรี่