มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังโควิด-19 ชูนวัตกรรมและชวนเที่ยวย่านล้านนาสร้างสรรค์

12 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายท่องเที่ยว ร่วมฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังโควิด-19 ชวนเที่ยวย่าน  “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-นิมมานเหมินทร์ สร้างสรรค์” พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม อาหารสุดล้ำและภูมิปัญญาสุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจัดกิจกรรม “Visit Ching Mai - I miss you” เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจเชียงใหม่หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 พร้อมชูยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มุ่งพลิกโฉมอัตลักษณ์ล้านนาสู่สากล

ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการบูรณาการและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน โดยในงานจัดแสดงผลงานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 ด้าน คือ 

1) หัตกรรมสร้างสรรค์ (Arts and Craft - Creative Craft) ฟื้นฟูเอกลักษณ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนารูปแบบด้วยการผสมผสานการดีไซน์สร้างนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยยุทธศาสตร์
ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมือนกุง งานไม้ตองกาย  เฟอร์นิเจอร์บ้านถวาย ร่มบ่อสร้าง เครื่องเงินวัวลาย


2) อาหารสุดล้ำ (Lanna Gastronomy - Fantastic Foods) โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พัฒนาเปลี่ยนโฉมอาหารพื้นเมือง โดยนำเอาหลักการ Molecular
Gastronomy และการศึกษาองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ของเครื่องปรุง นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เมนูอาหารให้มีรูปทรงแปลกใหม่และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม เมนูอาหารล้านนาได้ถูกรังสรรค์ใหม่โดยใช้เทคนิค Spherification, Emulsification, Sous Vide และ Gelification เป็นต้น ทำให้วัตถุดิบทางการเกษตร กลายเป็นเมนูใหม่ที่สามารถเปิดประสบการณ์อาหารสุดทึ่งให้กับผู้บริโภค เช่น ยำจิ้นไก่เจลลี่คิวบ์ (Jelly Cube) จิ้นส้มเมอแรงค์ ข้าวซอยเจียงใหม่ไอศกรีม และกุหลาบเวียงพิงค์สเฟียร์ (Sphere Juice) ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Destination of Gastronomy Tourism) ได้อีกแห่งหนึ่ง


3) ภูมิปัญญาสุขภาพ (Lanna Wellness Wisdom) เป็นการนำภูมิปัญญาล้านนามาสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ โดยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สกัดสาระสำคัญจากลูกประคบมาเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ใช้ในการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย รวมถึงการนำความหลากหลายของพันธุ์พืชจากวิถีชีวิตของชาวล้านนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและความงามในรูปของอาหาร เวชสำอางค์ และเครื่องดื่มสมุนไพร ปิดท้ายด้วยการดูแลสุขภาพด้วยล้านนาสปาจากคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรองมาตรฐานบริการสปาล้านนา ท่านวดล้านนา การนวดเพื่อสตรีมีครรภ์และทารก และดนตรีล้านนาบำบัด


งาน “Visit Chiang Mai - I miss you” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกิจกรรม “จิบชาล้านนาสร้างสรรค์” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวต้อนรับ  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวเชิญชวนให้กลับมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศ  มอบรางวัลแพคเก็จท่องเที่ยวให้กับผู้โชคดี 


กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จาก 9 คณะ/ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ และ คณะการสื่อสารมวลชน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อต้อนรับคณะสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวิมลสิริ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล โทร 0 5394 3154 อีเมล creativelanna@cmu.ac.th 

แกลลอรี่