วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ในขบวนสรงน้ำพระประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

17 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ในขบวนสรงน้ำพระประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567


   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 20 คน ร่วมขบวนสรงน้ำพระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 ในกิจกรรมได้มีขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยเริ่มขบวนบริเวณถนนเจริญเมือง เคลื่อนขบวนไปทางสะพานนวรัตน์ผ่านประตูท่าแพ และสิ้นสุดขบวน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

แกลลอรี่