มช. ยกระดับสมุนไพรไทย มุ่งวิจัยยาป้องกันหลอดเลือดสมองตีบ

27 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ กรมควบคุมโรคระบุว่า ในปีที่ผ่านมาทั่วโลกพบมีผู้ป่วย 13.7 ล้านคน โดย 1 ใน 4 มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เสียชีวิต 5.5 ล้านคน ประเทศไทยในปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 34,728 คน เพศชาย 20,034 คน และเพศหญิง 14,694 คน (ที่มา สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ วิจัยพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือ Stroke ในกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่น

จากความสำคัญดังกล่าวทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรพื้นถิ่นของไทย พบว่าขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนูดำ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบของเซลล์ ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดตีบในสมอง ผลบ่งชี้ของ จินเจอรอล (Gingerol) ที่มีในขิง ช่วยให้การไหลเวียนในหลอดเลือดดีขึ้น ลดการอุดตันของเส้นเลือด นำไปสู่การศึกษาวิจัยในร่างกายมนุษย์ หากผลทางคลินิกสำเร็จ จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนเพื่อผลิตเป็นยา ประกอบความพร้อมขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อาจทำให้เราได้เห็นยารักษาโรคร้ายออกมาอีกมากมาย ช่วยลดการนำเข้ายาราคาแพงได้ในอนาคต เนื่องจากเป็นการใช้พืชสมุนไพรจากเกษตรกรในประเทศเอง สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดรายได้จากผลผลิตล้นตลาดได้อีกทาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมผลักดันทุกงานวิจัย รวมถึงสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ยกระดับสมุนไพรไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาและทางการแพทย์ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรักษาโรค หรือด้านการบูรณาการความรู้แก่ชุมชนให้ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ตลอดจนสอดรับกับ BCG Model แผนการดำเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ในด้านอาหารสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

แกลลอรี่