ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว

7 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ลงฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ครบแล้ว 2 เข็ม รวม 122 คน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง หลังการฉีดวัคซีน

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เข้าไปให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยผู้สูงอายุที่พักอาศัยที่นี้ อยู่ในเขตความดูแลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วัคซีนโควิด-19 จึงเป็นหนึ่งในความดูแลผู้สูงอายุเช่นกัน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการเข้าไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการวัคซีนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เนื่องจากบางราย เดินลำบากและเป็นผู้ป่วยติดเตียง เราจึงได้จัดทั้งทีมแพทย์เคลื่อนที่ พยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน(กรณีที่มีอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน) ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 119 คน และเจ้าหน้าที่ (อายุเกิน 60 ปี)จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 122 คน และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ครบตามจำนวน ซึ่งยังไม่พบอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงรุนแรงหลังการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด ทำให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงวัคซีนโควิด – 19 ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่จะพยายามดูแลผู้ป่วยและประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนทุกกลุ่ม”
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุ 46% ติดเชื้อจากคนในครอบครัว ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ติดโควิด มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 66% และหลายร้อยล้านคนทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้วปลอดภัยดี ลดความเสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้สูงถึง 10 เท่า ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเกิดได้น้อยและรักษาได้ แต่ผลจากการติดเชื้ออันตรายกว่า ผู้รับวัคซีน 93.03% ไม่มีผลข้างเคียง จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว เพราะการติดเชื้อง่ายมาก คนติดเชื้อโควิดสายพันธ์เดลต้า 1 คน สามารถแพร่ให้คนอื่นได้มากถึง 9 คน (ข้อมูลจากหมอพร้อม)

ภาพ / ข่าว : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่