คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19

11 เมษายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ทุกห้อง และบริเวณทางเดินภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2564
แกลลอรี่