ประกาศรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

26 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ

คลิก

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่