วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เดินทางศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือ ในพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจและการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ผ่านการขนส่งระบบราง

23 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ร่วมกับคณะเดินทาง ในการไปศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือ ในพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจและการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ผ่านการขนส่งระบบราง นำโดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัย และบำรุงทาง และ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งเริ่มต้นเส้นทางการสำรวจ ด้วยการนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีรถไฟหลวงพระบาง ไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงโม่เต็น และนั่งรถไฟความเร็วสูงต่อไปยังสถานีโม่ฮาน มณฑลยูนาน และได้มีการเข้าเยี่ยมชม Mohan Trade Center (Tourism & Logistic center) และ Mohan border cross-border e-commerce sorting customs clearance center เพื่อสำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้า ในช่องทาง e-commerce จากประเทศไทย ผ่านประเทศลาว ไปยังประเทศจีน เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศผ่านทางระบบราง เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
แกลลอรี่