คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และขอคำแนะนำในกระบวนการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ กับ Kunming Railway Vocational and Technical College

23 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับคณะเดินทาง ในการไปศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือ ในพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจและการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ผ่านการขนส่งระบบราง ซึ่งนำโดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัย และบำรุงทาง และ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง จากกระทรวงคมนาคม เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และขอคำแนะนำในกระบวนการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ กับ Kunming Railway Vocational and Technical College รวมถึงคำแนะนำในกระบวนการการนำนักศึกษาจีนไปศึกษาต่อในประเทศไทย
แกลลอรี่