วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Chinese New Year 2023" ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

18 มกราคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Chinese New Year 2023" ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs) ร่วมกับโครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR Programs)
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรม "Chinese New Year 2023" เพื่อให้นักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรม Chinese New Year 2023 นี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาชาวจีนมาให้การบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน การนำเสนอเครื่องแต่งกายของหญิงชาวจีนในยุคราชวงศ์ต่าง ๆ รวมถึงการแสดงพิเศษจากนักศึกษาชาวจีน การเล่นเกมที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา และการรับประทานจีนอาหารร่วมกัน ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 72 คน
แกลลอรี่