ประกาศ มช. เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice)

30 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CMU Privacy Notice)

อ่านรายละเอียด


นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่  https://www.cmu.ac.th/th/privacy