นักศึกษา มช. ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว 81.32% จากนักศึกษาทั้งหมด

15 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว จำนวน 29,074 คน คิดเป็น 81.32% จากนักศึกษาทั้งหมด 35,752 คน
.
เข็มที่ 1 : 30.45 %
เข็มที่ 2 : 43.20 %
เข็มที่ 3 : 7.67 %
.
ปี 1 (64) : 83.21 %
ปี 2 (63) : 80.81 %
ปี 3 (62) : 82.13 %
ปี 4 (61) : 81.30 %
ปี 5 (60) : 82.60 %
ปี 6 (59) : 86.73 %
ปี 7 (58) ขึ้นไป : 72.94 %
ป.โท : 78.29 %
ป.เอก : 69.09 %
ต่ำกว่า ป.ตรี+อื่นๆ : 99.73 %
.
ร่วมใจฉีดวัคซีน รวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้ทุกชีวิตปลอดภัยจาก COVID-19
.
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

#CMUCare
#มช.ห่วงใยใส่ใจเพราะทุกคนคือคนสำคัญ
#Together, we win.
Stop the Spread!
แกลลอรี่