นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัลชนะเลิศในงานประชุมนานาชาติ The 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2021) ระบบออนไลน์

7 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวณัฐธินี สาลี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในที่ปรึกษาของ รศ.ดร. นิรมล อุตมอ่าง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Comparison of pulse electric field-assisted, microwave-assisted and ultrasonic-assisted extraction techniques for black rice grain on antioxidant and SIRT1 enzyme-stimulating activity" ในงานประชุมนานาชาติ The 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2021) ระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
แกลลอรี่