สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

3 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในตึกโรคปอด รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 จำนวน 12 ราย และผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อโควิด19 จำนวน 2 ราย
และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Intermediate ward ตึกสงฆ์ 19 ราย
รวมทั้ง มีผู้ป่วย 6 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช
ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวจำนวน 0 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 112 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 57 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 55 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 9 ราย
ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่