ทีม Twentytwo.5 ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League (STL 2021)

27 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League (STL 2021) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์
.
โดยทีม Twentytwo.5 เป็น 1 ใน 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันโครงการดังกล่าว มีสมาชิกในทีมได้แก่ นางสาวปานปณิธาน มุ่งสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, นางสาวชาบดี เฉลิมโชควัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, นางสาวฐิติมา ศรีขาว คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, นางสาวนลิน เผือกผ่อง คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนายไพสิฐ เสนาหวาน คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ได้คิดค้น Platform การขนส่งสัตว์เลี้ยงที่มีความปลอดภัยและคลายความกังวลให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง พร้อมบริการแอพพลิเคชันและระบบติดตามสัตว์เลี้ยง
.
ทั้งนี้ โครงการ Startup Thailand League (STL 2021) มีทีมลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 400 ทีมจาก 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนธุรกิจทีมละ 25,000 บาท รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Demo Day ที่กำหนดจัดในเดือนกันยายนนี้ ณ อาคาร KX Knowledge Xchange กรุงเทพฯ
แกลลอรี่