แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มช. ยืนยันไม่พบบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ติดเชื้อCOVID-19 ผลตรวจเป็นลบทั้ง 9 ราย

8 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

แกลลอรี่