นักวิจัยพบพะยูนไทยพันธุกรรมไม่เหมือนที่ใดในโลก

14 มิถุนายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

"พะยูนไทยมีลักษณะประชากรที่จำเพาะไม่เหมือนพะยูนที่อื่นในโลก" 
.
หลังจากที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสบความสำเร็จในการศึกษาเรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรม ของพะยูนในประเทศไทยและทั่วโลก”
.
ผลจากการศึกษายังได้สร้างความตื่นเต้นให้นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม  เนื่องจากทีมนักวิจัยพบว่า มีพะยูนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยในทะเลอันดามันของประเทศไทยมีลักษณะประชากรที่จำเพาะไม่เหมือนพะยูนที่อื่นในโลกนี้ 
.
#VETCMU
#CMU #ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDGs

#CMUSDGs #CMUSDG9 #CMUSDG14 #CMUSDG17
แกลลอรี่