นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการ "STARTUP THAILAND LEAGUE 2021: MEGA HACKATHON"

28 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวด STARTUP THAILAND LEAGUE 2021: MEGA HACKATHON เพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมโอกาสต่อยอดในโครงการ Certified Incubation Program กองทุนสนับสนุนสตาร์อัพจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี น.ส. กมวรรณ เตชัย น.ส.มิ่งกมล ดวงรินทร์ นายวรายุส กันธิยะ และ น.ส. ปานเนตร ลีลา ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ น.ส. วิลาสินี บุญเย็น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค จากผลงาน "SK Film" ฟิล์มบรรจุภัณฑ์กินได้ โดยมี ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในทีม


#PKTCMU #PackagingCMU #Agrocmu #อุตสาหกรรมเกษตร #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #Chiangmaiuniversity #CMU

แกลลอรี่