ICDI-CMU ร่วมสืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมใจลูกช้างสู่เส้นทางแห่งสปิริต ตลอดระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร

20 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในระดับปริญญาตรี -โท - เอก ชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนแสดงพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง มช. ซึ่งเป็นประเพณีดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบัน

เครดิตภาพ: Mr. Zeng Yun (นศ.ปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

แกลลอรี่