มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ให้คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

8 ตุลาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ที่ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศลสบทบทุนสร้าง มอบให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันเวลา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย นางสาวพรชนก มะธุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นผู้รับมอบ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่