วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.จัดการอบรมการบริหารผลงานด้วย OKRs และ KPI

13 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดการอบรมในหัวข้อ "การบริหารผลงานด้วย OKRs และ KPI" โดยมี คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงานและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเป็นผู้ตรวจประเมินและวิทยากรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย การสัมมนาในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้บุคลากรทราบแนวทางและเทคนิคในการนำ OKRs มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรได้ ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่
แกลลอรี่