วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kunming Foreign Language School, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

22 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน Kunming Foreign Language School, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการเดินทางเยือนดังกล่าว ได้พบปะผู้บริหารของโรงเรียน ประกอบด้วย Ms. Zhang Yanjie, Vice President of Kunming Foreign Language School, Ms. Liu Wenjia, Director of the International Department of Kunming Foreign Language School และ Mr. Liu Chang, Deputy Director of the office of Kunming Foreign Language School โดยได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 17 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษ (Advanced Placement) ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสำเร็จการอบรมนักเรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและสามารถโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐโดยตรงภายใต้สำนักงานการศึกษาและการกีฬาเทศบาลคุนหมิง และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในมณฑลยูนนานที่ดำเนินการสอนแบบสองภาษาในระดับมัธยมปลาย ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนสองภาษาที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในมณฑลยูนนาน มีบุคลากรครูผู้เชี่ยวชาญ จำนวนทั้งสิ้น 166 คน และมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 2,100 คน
แกลลอรี่