ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (VITT)

20 กรกฎาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ภาวะ VITT คืออะไร?
เป็นภาวะการเกิดหลอดเลือดอุดตันกับเกล็ดเลือดต่ำ ที่พบได้หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

VITT สามารถเกิดจากการฉีดวัคซีนชนิดไหนได้บ้าง?
มีการรายงานพบภาวะ VITT ได้หลังการฉีดวัคซีนอยู่ 2 ชนิดคือ AstraZeneca และ Johnson & Johnson

กลไกของการเกิดภาวะ VITT
เกี่ยวกับองค์ประกอบของวัคซีนบางส่วนที่ทำให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไปกระตุ้นเกล็ดเลือด ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ

ภาวะ VITT เจอได้มากน้อยเพียงใด?
ประชากรทั่วไปจะพบได้ประมาณ 1 ต่อแสนประชากร
ส่วนผู้สูงอายุจะพบได้น้อยมาก
แต่ถ้าอายุ <55 ปีพบได้ 1 ต่อ 50,000 ของประชากร
และส่วนใหญ่พบในผู้หญิง

อาการของผู้ที่เกิดภาวะ VITT พบอาการอะไรได้บ้าง?
อาการมักจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 1-4 หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกอาการขึ้นอยู่กับว่าลิ่มเลือดอุดตันที่อวัยวะใด ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง จะมีอาการ มึน/ปวดศีรษะ รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คลื่นไส้อาเจียน ตามัว แขนขาอ่อนแรง และชักได้ รองลงมาถ้าลิ่มเลือดอุดตันในช่องท้อง มีอาการปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน และอาจมีถ่ายเป็นเลือดได้

เราสามารถวินิจฉัยภาวะ VITT ได้อย่างไรบ้าง?
1. มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ถ้ามีอาการสงสัย ก็อาจจะต้องส่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ตามอวัยวะนั้นๆที่มีอาการ
2.ปริมาณเกล็ดเลือดต่ำลง
3. การตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายของผู้ป่วยจะสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเกล็ดเลือดของตัวเอง

การรักษาภาวะ VITT มีแนวทางอย่างไร?
การรักษาจะคล้ายกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการลิ่มเลือดอุดตัน ได้แก่ การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด การรักษาที่อาจจะต้องเพิ่มเติมมาก็คือการให้ยา Intravenous Immunoglobulin (IVIG) เพื่อไปยับยั้งภูมิคุ้มกันที่มากเกินปกติ

ข้อมูลโดย
อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.นพ. ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา
อาจารย์หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/2UsO3ZZ:
Facebook : https://bit.ly/3wRtdR2
Telegram : https://bit.ly/36NNCvW
Blockdit : https://bit.ly/3hOZrbm
Instagram : https://bit.ly/3irm3xP
Twitter : https://bit.ly/3Bncuc3
Line @MedCMU : https://bit.ly/3iv4LzM

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#VITT #ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่