กำหนดเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าพัก ประจำปีการศึกษา 2563

24 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักงานหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาฃัยเชียงใหม่ เล็งเห็นผลกระทบต่อนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด- 19 จึงได้กำหนดเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าพัก ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://udo.oop.cmu.ac.th/index.php?op=content&id=11
แกลลอรี่