ประกาศ ปิดรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)

2 พฤษภาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ปิดรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)


แกลลอรี่