ทีม Ai In TBI ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน MEDCHIC Health Hackathon 2022 การแข่งขันเพื่อยกระดับ Solution การดูแลรักษาสุขภาพรูปแบบใหม่

11 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         ทีม Ai In TBI ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน MEDCHIC Health Hackathon 2022 การแข่งขันเพื่อยกระดับ Solution การดูแลรักษาสุขภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้ธีม “Transforming Healthcare Services” เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (MEDCHIC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA 

ชื่อผลงานวัตกรรม
"Intelligent assistant for diagnosis patient in trauma brain injury scenario"

สมาชิกทีม ประกอบด้วย
1. ผศ. พญ.สลิตา อังกุระวรานนท์
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2. อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3. นางสาว พัทธนันท์ ทับอาษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบไปด้วยเหล่า Hacker จากหลายหลายความเชี่ยวชาญมาร่วมกัน Hack ปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ Startup ที่มาพร้อมกับ Idea Solution และ MVP ที่มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการในการแก้ Pain point ที่พบเจอในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการให้บริการด้านการแพทย์

ทั้งนี้ หลังจากผ่านที่กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) ครบ 36 ชั่วโมง ทุกผลงานจะได้รับการสนับสนุน ต่อยอด และพัฒนาผลงานให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพรูปแบบใหม่ให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ และการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสู่เส้นทางการเป็นนวัตกรด้านสุขภาพเพื่อนำ Solution เข้าสู่พื้นที่ทดสอบการใช้งานจริงใน Sandbox ของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ต่อไป
แกลลอรี่